O nama

“AVALING-KOMERC” D.O.O. iz Novog Sada uspešno posluje 22 godine kao veleprodaja elektroinstalacionih materijala, sklopne, merne i regulacione tehnike, rasvete, kablova, materijala iz oblasti vodovoda, grejanja i kanalizacije, materijala tekućeg održavanja za industrijska postrojenja i široku potrošnju.

Naša poslovna politika se odlikuje odgovornim odnosom prema našim komitentima, uz kontinuirano održavanje kvaliteta usluga.

Avaling-Komerc je porodična kompanija čiji članovi svoj posao zasnivaju na poverenju, pouzdanosti i održivom razvoju. Osoblje kompanije je osposobljeno da obavlja poslove analize tržišta, nabavke, efikasne komunikacije sa domaćim i inostranim partnerima i dostave robe.

Direktor

Jelena Stanišić

Diplomirani inženjer industrijskog inženjerstva i menadžmenta

Telefon:+381 (0)21/6500-178

Mobilni telefon:+381 (0)63/1796-241


VELEPRODAJA